114-ทายนิสัย จากการชอบกินแมลงทอด

ในบรรดาแมลงทอด 4 ชนิด คุณชอบทานอะไร มากที่สุด แบบ.. ที่ 1 ใน...

ทายนิสัย , ทายใจ , แมลงทอด

 


*** ไม่เจอ Tag แมลงทอด ในเกมเช็คสมอง นะคะ !!! ***