118-คุณจะใช้อะไรเช็ดก้นหลังจากออกจากห้องน้ำ

เคยประสบปัญหานี้หรือไม่ ? เข้าห้องน้ำในที่สาธารณะ อุปกรณ์ที่...

ห้องน้ำ , เช็ด , ประสบปัญหา

 


*** ไม่เจอ Tag ห้องน้ำ ในเกมเช็คสมอง นะคะ !!! ***