เกมโดนใจ : คุณเป็นใครใน เซนต์เซย่า


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

มาดูกันซิว่าคุณจะเป็นใครใน การ์ตูนเซนต์เซย่า


ชีริว ใส่ชุด Gold Cloth ของใคร

เฮียวกะ ใส่ชุด Gold Cloth ของใคร

อิคคิ ใส่ชุด Gold Cloth ของใคร

ชุน ใส่ชุด Gold Cloth ของใคร

เซย่า ใส่ชุด Gold Cloth ของใคร