เกมโดนใจ : วัดความมีสมบัติผู้ดีในตัวคุณ


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

แหมๆ เกิดเป็นคนไทยก็ต้องรู้จักรักษากิริยามารยาทไม่งั้นเดี๋ยวใครจะว่าเอาได้ ว่าแต่คุณนะมีป่ะ


เวลานั่งต่อหน้าผู้ใหญ่คุณมักจะ

เวลาแขกมาบ้านข้อใดมักจะกระทำกัน

คุณคิดว่าข้อใดไม่ควรทำ

อาการใดที่ใช้ทักทายกัน

เมื่อวานเจอผึ้งกับกั้งที่ บีทีเอส เขามีความสุขมาก คุณจะพูดว่า