เกมโดนใจ : คุณเป็นคนกลุ่มไหนในห้องเรียน


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

มาเล่นดู ว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนในห้องเรียน


ในวิชาพละ คุณชอบกีฬาอะไร

สิ่งของอะไรอยู่ในกระเป๋าเรียนของคุณ เมื่อหยิบมาเป็นชิ้นแรก

คุณชอบเรียนวิชาอะไร

คุณคิดว่าตัวคุณเองคือเด็กกลุ่มไหน

เลิกเรียนคุณไปไหน

กางเกงหรือกระโปรงคุณสีอะไร