เกมโดนใจ : คุณจะใช้อะไรเช็ดก้นหลังจากออกจากห้องน้ำ


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

เคยประสบปัญหานี้หรือไม่ ? เข้าห้องน้ำในที่สาธารณะ อุปกรณ์ที่จะทำความสะอาดไม่ค่อยมี แต่ต้องปวดท้องหนัก หลังจากจัดหนักเต็มๆ มองหาอะไรเช็ดก้นก็ไม่มี แล้วคุณจะทำอะไร


เดินเที่ยวกับแฟนที่ไหน

คุณชอบเข้าห้องน้ำที่ไหน

คุณกินข้าวที่ไหน

สุดแล้ว เลือกสิ่งของที่อยากเอาติดตัวไปด้วย