เกมโดนใจ : ถ้าคุณเป็นพระเจ้า คุณจะเป็นผู้สร้างดวงดาวอะไร


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

มาลองดู ผู้นำของดาวเคราะห์ หน้าตาคุณจะเป็นแบบนี้


ดาวของท่านจะมีพื้นน้ำ/แผ่นดิน กี่ส่วน

ท่านอยากให้ประชาชนของดาวท่าน กินอะไรเป็นอาหาร

ดาวของท่านจะมีรูปทรงอย่างไร