โดนใจ เช็คสมอง

83- วัดระดับความสั้นของกระโปรงที่ใส่ จัดว่าคุณเป็นสาวประเภท...?

หากคุณคือสาวที่ชอบใส่กระโปรงสั้นเสมอ..(หู) หรือขอใส่ข้างหน้า...

กระโปรงสั้น , เสมอหู , นุ่งสั้น