เกมเช็คสมอง : 10 คำถามเกี่ยวกับ ม.อ.ปัตตานี (iamPNPSU)


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

มาวัดความรู้ทบทวนความทรงจำกันดีกว่า ลูกพระบิดาทุกคน


ข้อใดไม่ใช่พรรค ของนักศึกษา ใน ม.อ.ปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่เท่าไหร่

วงเวียนภายใน ม.อ.ปัตตานี มีทั้งหมดกี่วงเวียน

มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนน ชื่อว่าอะไร

เสาธง หลังป้ายคณะมนุษย์ศาสตร์ มีทั้งหมดกี่ต้น !!!

เพลง ร่มศรีตรัง ถูกประพันธ์ เนื้อร้องโดยผู้ใด

ข้อใด ไม่ใช่ โรงอาหาร ใน ม.อ.ปัตตานี

วัน รูสะมิแล ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อเพลงประจำมหาวิทยาลัย

ห้อง 500 ที่ตึกอาคารเรียนรวม ( ตึก19 ) ใช้รหัสห้องว่า