เกมเช็คสมอง : 10 คำถามเกี่ยวกับ ม.อ.ปัตตานี (iamPNPSU)


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

มาวัดความรู้ทบทวนความทรงจำกันดีกว่า ลูกพระบิดาทุกคน


ข้อใดไม่ใช่พรรค ของนักศึกษา ใน ม.อ.ปัตตานี

เสาธง หลังป้ายคณะมนุษย์ศาสตร์ มีทั้งหมดกี่ต้น !!!

มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนน ชื่อว่าอะไร

วัน รูสะมิแล ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ข้อใด ไม่ใช่ โรงอาหาร ใน ม.อ.ปัตตานี

วงเวียนภายใน ม.อ.ปัตตานี มีทั้งหมดกี่วงเวียน

ห้อง 500 ที่ตึกอาคารเรียนรวม ( ตึก19 ) ใช้รหัสห้องว่า

เพลง ร่มศรีตรัง ถูกประพันธ์ เนื้อร้องโดยผู้ใด

ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อเพลงประจำมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่เท่าไหร่