เกมเช็คสมอง : ทดสอบความเป็นแฟนพันธุ์แท้ บอย-มาร์กี้ ในตัวคุณ


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

ทดสอบความเป็นแฟนพันธุ์แท้ บอย-มาร์กี้ ในตัวคุณ


แฟนเพจเฟสบุ๊กแฟนคลับอย่างเป็นทางการของบอยกับมาร์กี้มีชื่อว่าอะไร


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1944-1411488757.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1943-1411488757.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1942-1411488757.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1941-1411488756.jpg

ธุรกิจที่บอยกับมาร์กี้ร่วมหุ้นทำด้วยกันเป็นอย่างแรกคืออะไร


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1940-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1937-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1938-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1939-1411488756.jpg

เพลงประกอบละคร
รูป ภาพประกอบ คำถาม เพลงประกอบละคร


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1952-1411488892.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1950-1411488892.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1951-1411488892.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1949-1411488892.jpg

บอยกับมาร์กี้เกิดเดือนเดียวกัน เดือนนั้นคือเดือนอะไร


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1948-1411488892.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1947-1411488757.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1945-1411488757.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1946-1411488757.jpg

ละครเรื่องแรกที่บอยกับมาร์กี้แสดงคู่กันคือเรื่องอะไร


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1936-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1935-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1934-1411488756.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/09/23/choice_thumb-ID-1933-1411488756.jpg