เกมเช็คสมอง : แฟนพันธุ์แท้ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (โคตรยาก)


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

แฟนพันธุ์แท้ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (โคตรยาก) ห้ามแอบเสิร์ชเน็ตนะ


พระบรมวงศานุวงศ์ พระองค์ใดเคยเสด็จมาที่ร.ร.

พันตรีพระยาสุเรนทร์ มีศักดิ์เป็นหลานของแม่ทัพคนใดของไทย

ห้องสมเด็จฯ อยู่ส่วนใดของตึกใหญ่

ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ

พันตรีพระยาสุเรนทร์ ราชเสนา มีความสำคัญอย่างไรกับโรงเรียน

ห้องประชุมเล็กหรือที่เรียกว่าห้องโสต มีชื่อเต็มว่า

กิจกรรมใดของวิชาพละที่ถือว่าโหดที่สุด

สีประจำโรงเรียนคือ

วันสถาปนาโรงเรียนคือ