เกมเช็คสมอง : แฟนพันธุ์แท้ หม่ำ จ๊กมก รู้จักหนังเค้าเยอะแค่ไหน


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

พี่หม่ำอยู่วงการนี้มาหลายสิบปี เล่นหนังเอย กำกับเองก็หลายเรื่อง มาเช็คก่อนหน่อย ว่าคุณดูหนัง หม่ำ จ๊กมก เยอะแค่ไหน


ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก

ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก
รูป ภาพประกอบ คำถาม ภาพนี้ มาจากหนังเรื่องไหน ของ หม่ำ จ๊กมก