เกมเช็คสมอง : แฟนพันธุ์แท้ นักร้องประกวดในประเทศไทย คุณจำแม่นแค่ไหน


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

ทดสอบความจำ เขาและเธอผู้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เคยแจ้งเกิดมาจากเวทีประกวดเวทีไหนกันบ้าง?


ธนกฤต พานิชวิทย์

นันทพร สว่างแจ้ง

สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ

นภัสสร ภูธรใจ

ณัฐวุฒิ เจนมานะ

ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

สนธยา ชิตมณี

พิเชษฐ์ บัวขำ

พัดชา เอนกอายุวัฒน์

ธิติมา ประทุมทิพย์

ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ

ประเชิญ บุญสูงเนิน

นรารักษ์ ใจบำรุง

ชลดา ทองจุลกลาง

นท พนายางกูร

ปองกูล สืบซึ้ง

ศรัญยู วินัยพานิช

อมิตา มาเรีย ยัง

กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์

ธนนท์ จำเริญ