เกมเช็คสมอง : แฟนพันธุ์แท้ นักร้องประกวดในประเทศไทย คุณจำแม่นแค่ไหน


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

ทดสอบความจำ เขาและเธอผู้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เคยแจ้งเกิดมาจากเวทีประกวดเวทีไหนกันบ้าง?


นรารักษ์ ใจบำรุง

พัดชา เอนกอายุวัฒน์

สนธยา ชิตมณี

นท พนายางกูร

ณัฐวุฒิ เจนมานะ

นภัสสร ภูธรใจ

ศรัญยู วินัยพานิช

นันทพร สว่างแจ้ง

ธนกฤต พานิชวิทย์

ธนนท์ จำเริญ

ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

ชลดา ทองจุลกลาง

ธิติมา ประทุมทิพย์

กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์

ปองกูล สืบซึ้ง

ประเชิญ บุญสูงเนิน

ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ

พิเชษฐ์ บัวขำ

อมิตา มาเรีย ยัง

สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ