เกมเช็คสมอง : วัดความแม่น แฟนหนังออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม [1]


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

ทีคำกล่าวไว้ว่า คนจำได้แค่ผู้ชนะ ลบคำสบประมาทนั้นหน่อย ว่าผู้เข้าชิง ก็มีเกียรติไม่แพ้กัน


ปี 2003 ที่ Chicago ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2012 ที่ The Artist ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2007 ที่ The Departed ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2011 ที่ The King's Speech ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2008 ที่ No Country for Old Men ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2006 ที่ Crash ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2010 ที่ The Hurt Locker ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2005 ที่ Million Dollar Baby ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2009 ที่ Slumdog Millionaire ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้

ปี 2004 ที่ The Lord of the Rings: The Return of the King ได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หนังเรื่องไหนไม่ได้ร่วมเข้าชิงในสาขานี้