เกมเช็คสมอง : คุณรู้จัก Cookie Run ดีแค่ไหน?


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

เกมส์ Cookie Run เล่นมันส์ๆ แต่ใครจำได้บ้างว่า ไอเทมแต่ละอันทำอะไรได้บ้าง


ไอเทม Energy Boost พลังชีวิต คือข้อไหน?
รูป ภาพประกอบ คำถาม ไอเทม Energy Boost พลังชีวิต คือข้อไหน?


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-404-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-403-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-401-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-402-1397634080.jpg

ไอเทม Power Jellies Boost คือข้อไหน?
รูป ภาพประกอบ คำถาม ไอเทม Power Jellies Boost คือข้อไหน?


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-408-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-407-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-406-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-405-1397634080.jpg

ไอเทม Bonus Time เพิ่มเวลา คือข้อไหน?
รูป ภาพประกอบ คำถาม ไอเทม Bonus Time เพิ่มเวลา คือข้อไหน?


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-413-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-414-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-415-1397634080.jpg

ไอเทม Jelly คือข้อไหน?
รูป ภาพประกอบ คำถาม ไอเทม Jelly คือข้อไหน?


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-412-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-409-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-410-1397634080.jpg


รูป ตัวเลือก /uploads/choice_thumb_fanpuntae/2014/04/16/choice_thumb-ID-411-1397634080.jpg