เกมเช็คสมอง : คุณเป็นสาวกแฟต เรดิโอ หรือไม่??


Thubmnail-Game-Play-QuizMThai

แม้ตอนนี้ Fat Radio จะกลายเป็น Cat Radio ไปแล้ว แต่ยังจำได้ไหมล่ะ โมเม้นท์ต่างๆ ตอนที่ยังเป็นแฟตเรดิโอ


เพลง Minute Of Love ของวง Superbaker มีชื่อเป็นภาษาไทย ว่า

ก่อนจะเป็น แฟต เรดิโอ เคยใช้ชื่อรายการว่า

ในยุคที่ แฟต เรดิโอ ปรับรูปแบบรายการ ให้เปิดเพลงตามกระแส แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องกลับมาใช้รูปแบบเดิม และเพลงที่ถูกเปิดเพื่อเป็นการบอกว่า แฟต เรดิโอ รูปแบบเดิม กลับมาแล้ว เพลงนั้นคือเพลง

แฟต เรดิโอ มีรายการพูดคุยเรื่องภาพยนตร์ รายการนั้นมีชื่อว่า

แฟต เฟสติวัล จัดครั้งแรก ที่ไหน

ข้อใด ไม่ใช่เพลงของ The Photo Sticker Machine